Thông tin chi tiết PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Chi ủy viên "TRẦN HỮU HÙNG"
TRẦN HỮU HÙNG
Họ và tên TRẦN HỮU HÙNG
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Chi ủy viên
Học hàm, học vị Cử nhân Toán học
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử tranhuuhungc3dh@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều