Thông tin chi tiết PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Phó Bí thư Chi bộ "TẠ THỊ THU HIỀN"
TẠ THỊ THU HIỀN
Họ và tên TẠ THỊ THU HIỀN
Ngày sinh
Giới tính
Chức vụ PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Phó Bí thư Chi bộ
Học hàm, học vị Thạc sỹ Sinh học
Trình độ
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử thuhiendongha@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều