Thông tin chi tiết:
HOÀNG VĂN MINH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn HOÀNG VĂN MINH
Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân Toán học
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email hminh258@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều