Ban lãnh đạo
 • TRẦN THỊ CAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG, Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
  • Email:
   trancamc3dh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TẠ THỊ THU HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Phó Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
  • Email:
   thuhiendongha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • HOÀNG VĂN MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
  • Email:
   hminh258@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRẦN HỮU HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG, Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranhuuhungc3dh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều