DANH SÁCH KÝ HIỆU GIÁO VIÊN
NĂM HỌC: 2016 - 2017

 

STT

Họ và tên

Môn

Kí hiệu

1

Nguyễn Hữu Vĩnh

Toán

T1

2

Phạm Mừng

Toán

T2

3

Phạm Văn Lực

Toán

T3

4

Trần Hữu Hùng

Toán

T4

5

Hoàng Văn Minh

Toán

T5

6

Hồ Vân An

Toán

T6

7

Nguyễn Văn Phú

Toán

T7

8

Bùi Nguyễn Linh Giang

Toán

T8

9

Võ Anh Dũng

Toán

T9

10

Nguyễn Tiến

Toán

T10

11

Nguyễn Hữu Kính

Toán

T11

12

Trần Chí Huy

Toán

T12

13

Nguyễn Bá Trình

Toán

T13

14

Hoàng Hữu Lập

Toán

T14

15

Nguyễn Văn Ninh

Vật lý

L1

16

Nguyễn Xuân Bảo

Vật lý

L2

17

Mai Thanh Thuyền

Vật lý

L3

18

Phan Phước Yên

Vật lý

L4

19

Trương Chí Hiền

Vật lý

L5

20

Võ Cao Tuấn

Vật lý

L6

21

Hoàng Hiếu Giang

Vật lý

L7

22

Trần Thị Ngọc Hà

Vật lý

L8

23

Hoàng Văn Hải

Vật lý

L9

24

Trần Thị Ánh Dương

Công nghệ

L10

25

Nguyễn Thanh Tĩnh

Hóa học

H1

26

Trần Thị Thanh

Hóa học

H2

27

Nguyễn Thị Liên

Hóa học

H3

28

Nguyễn Thị Thiên Hương

Hóa học

H4

29

Nguyễn Thị Hải Yến

Hóa học

H5

30

Phạm Thị Luy

Hóa học

H6

31

Nguyễn Thị Thùy Diễm

Hóa học

H7

32

Cáp Xuân Tú

Tin học

I1

33

Phan Thị Phương Tuyền

Tin học

I2

34

Trần Thị Hồng

Tin học

I3

35

Nguyễn Thị Phương Thịnh

Tin học

I4

36

Phạm Thị Anh Đào

Tin học

I5

37

Lê Thị Phương Nga

Tin học

I6

38

Phan Thanh Tùng

Thể dục

Z1

39

Nguyễn Hữu Tuấn

Thể dục

Z2

40

Hà Ngọc Thiện

Thể dục

Z3

41

Võ Thị Hồng

Thể dục

Z4

42

Tạ Thị Thu Hiền

Sinh vật

B1

43

Phạm Văn Hoàng

Sinh vật

B

44

Lê Thị Phương Dung

Sinh vật

B3

45

Lê Thị Thiên Huê

Sinh vật

B4

46

Võ Minh Hoàn

Sinh vật

B5

47

Văn Thị Bích Thủy

Sinh vật

B6

48

Võ Thị Ái Mỹ

Sinh vật

B7

49

Võ Thị Thu Phượng

Sinh - CN

B8

50

Bùi Hải Đăng

Công nghệ

B9

51

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Văn

V1

52

Lê Thị Kim Lương

Văn

V2

53

Lê Thị Thu Giang

Văn

V3

54

Phạm Xuân Ngọc

Văn

V4

55

Lê Anh Phong

Văn

V5

56

Hồ Thị Thanh Hiền

Văn

V6

57

Nguyễn Thị Thanh Hà

Văn

V7

58

Trần Thị Thanh Thảo

Văn

V8

59

Trần Thị Lệ Hồng

Văn

V9

60

Nguyễn Thị Hương

Văn

V10

61

Trương Thị Thùy Dương

Văn

V11

62

Lê Công Quốc

Tiếng Anh

A1

63

Trần Thị Tuyết Dung

Tiếng Anh

A2

64

Trần Văn Sỹ

Tiếng Anh

A3

65

Nguyễn Thị Mai Phương

Tiếng Anh

A4

66

Phan Thị Nhung

Tiếng Anh

A5

67

Ng Thị Ngọc Thanh Huế

Tiếng Anh

A6

68

Trần Anh Minh

Tiếng Anh

A7

69

Dương Thị Thùy Linh

Tiếng Anh

A8

70

Phan Tử Long

Tiếng Anh

A9

71

Ngô Thị Minh Phú

Tiếng Anh

A10

72

Trần Thị Tú Anh

Tiếng Anh

A11

73

Nguyễn Thị Xiêm

Lịch sử

S1

74

Nguyễn Thị Thu Hà

Lịch sử

S2

75

Thái Thị Phương Thảo

Lịch sử

S3

76

Nguyễn Thị Linh

GDCD

G1

77

Ngô Thị Bích Luyến

GDCD

G2

78

Nguyễn Thanh Hiên

GDCD

G3

79

Trần Thị Cam

GDCD

G4

80

Nguyễn Thanh Dũng

Địa lý

Đ1

81

Nguyễn Thị Thu Hà

Địa lý

Đ2

82

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Địa lý

Đ3