De cuong tuyen truyen lich su 50 nam Su doan 968.doc